Hệ Thống Sự Kiện

Tên sự kiện Sub Thời gian Phần thưởng Ghi chú
Boss Vàng
Boss Hoàng Kim
All Sub 2 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 0:00)
PCPoint, Box Kundun Hằng ngày tại Lorencia
Quảng Trường Quỷ
(Vip)
All Sub 2 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 0:30)
Rớt
Các loại Ngọc
Giết 500 Quái
nhận ngọc ngẩu nhiên
Huyết Lâu
(VIP)
All Sub 2 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 02:00)
Rớt
Các loại Ngọc
Giết 500 Quái
nhận ngọc ngẩu nhiên
Hỗn Nguyên Lâu All Sub 4 tiếng một lần

(Bắt đầu từ 1:00)
Các loại Ngọc
Đồ thần
Nếu bạn là người sống sót cuối cùng
trong Hỗn Nguyên Lâu thì sẽ có cơ hội nhận Ngọc, Đồ thần
Binh Đoàn Phù Thủy All Sub 2 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 0:00)
Ngọc Ước Nguyện Noria, Lorencia, Davias
Summer Event All Sub 03h50,09h50,16h50,21h50 Các Loại Ngọc Hằng ngày tại Atlan
Thỏ Ngọc All Sub 02h15,08h15,15h15,20h15 Các Loại Ngọc Hằng ngày tại Atlan
Đại Chiến Kundun All Sub 04h00,10h00,16h00,22h00 Đồ Thần + Đồ Exl Hằng ngày tại Dungeon 3
Siêu BOSS All Sub 02h40,08h40,14h40,20h40 Đồ Exl, Nguyên Liệu Cánh Hằng ngày tại Refuge
Boss Quỷ Vương All Sub Hồi sinh 12h sau khi chết Đồ Exl, Nguyên liệu cánh Hàng ngày tại Map Aida 02 (238.233)
Boss Medusa All Sub Hồi sinh 12h sau khi chết Đồ Exl, Nguyên liệu cánh Hàng ngày
Map SwampofCalmness
Sub 1 Cổng 12h
( 133, 227 )
Sub 2 Cổng 3h
( 203, 113 )
Sub 3 Cổng 6h
( 174, 26 )
Sub 4 5 7 Cổng 9h
( 61, 77 )
Boss Kundun All Sub Hồi sinh 12h sau khi chết Đồ Exl, Đồ Thần Hàng ngày tại Map Kalima 7
Tháp Tinh Luyện All Sub Diễn ra hàng ngày Item Exl cao cấp, Đá tạo hóa Chiến đấu với bàn tay MayA và Boss NightMare
để săn đồ và Đổi Đá tạo hóa
Sự Kiện Dopple All Sub Diễn ra hàng ngày Item Exl cao cấp Chỉ cần có vé về Elbeland ( 50, 216 ) gặp NPC Lugard
Updating Updating Updating Updating Updating

Huyền Thoại SS6

huyenthoaiss6.com
Bản quyền thuộc MU Huyền Thoại Phiên bản MuOnline Season 6.9
THIẾT KẾ INTRO DESGIN BY ZÉT LIÊN HỆ ZALO 0971523732