Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

– Cánh 3 (Wing 3) là nâng cấp của cánh cấp 2, khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ 3 (nhiệm vụ master cấp 400) thì có thể sử dụng cánh cấp 3 (wing 3).

– Tổng cộng có 7 loại cánh 3 như sau:
  • Thiên Tướng (Blade Master) có thể sử dụng Cánh Cuồng Phong (Wing of Storm).
  • Thiên Sứ (Grand Master) có thể sử dụng Cánh Thiên Sứ (Wing of Eternal).
  • Thiên Nữ (High Elf) có thể sử dụng Cánh Ngũ Sắc (Wing of Illusion).
  • Phục Ma Pháp Sư (Dimension Master) có thể sử dụng Cánh Phượng Hoàng (Wing of Dimension).
  • Thiên Kiếm (Dual Master) có thể sử dụng Cánh Lôi Vũ (Wing of Ruin).
  • Thiên Vương (Lord Emperor) có thể sử dụng Áo Choàng Đế Vương (Cape of Emperor).
  • Quyền Vương (Fist Master) có thể sử dụng Áo Choàng Uy Quyền (Cape of Overrule).
– Các loại cánh cấp 3 (wing 3):

Ép Linh Hồn Condor
( Linh hồn condor ngoài drop ở kalima 7 thì có thể ép tại Bot TradeMix )

Ép Lông Vũ Condor và Ép Cánh Cấp 3

Huyền Thoại SS6

huyenthoaiss6.com
Bản quyền thuộc MU Huyền Thoại Phiên bản MuOnline Season 6.9
THIẾT KẾ INTRO DESGIN BY ZÉT LIÊN HỆ ZALO 0971523732