Thông Tin: Máy Xoay Chao

Tỉ lệ ép đồ từ Cấp 10 đến Cấp 15

Cấp Độ Tỉ Lệ Xoay Đồ
+10 60% ( có thể sử dụng bùa chao 10%)
+11 50% ( có thể sử dụng bùa chao 10%)
+12 40% ( có thể sử dụng bùa chao 10%)
+13 30% ( có thể sử dụng bùa chao 10%)
+14 20% ( có thể sử dụng bùa chao 10%)
+15 10% ( có thể sử dụng bùa chao 10%)

Tỉ lệ ép Wing Cấp 1, Cấp 2, Cấp 2,5 & Cấp 3

Wing Tỉ Lệ Xoay
Cấp 1 60% ( có thể sử dụng bùa chao 10%)
Cấp 2 40% ( có thể sử dụng bùa chao 10%)
Cấp 2.5 30% ( có thể sử dụng bùa chao 10%)
Cấp 3 20% ( có thể sử dụng bùa chao 10%)

Huyền Thoại SS6

huyenthoaiss6.com
Bản quyền thuộc MU Huyền Thoại Phiên bản MuOnline Season 6.9
THIẾT KẾ INTRO DESGIN BY ZÉT LIÊN HỆ ZALO 0971523732